Registracija privrednog društva/preduzetnika

Da bi vaše privredno društvo/preduzetnik moglo da koristi eIRH portal potrebno je da privredno društvo/preduzetnik bude registrovano za korišćenje eIRH portala, kao i da posedujete odgovarajući korisnički nalog za zaposlenog ili savetnika koji će koristiti eIRH portal.

Registraciju privrednog društva/preduzetnika možete izvršiti tako što ćete preuzeti i popuniti obrazac za registraciju i poslati ga Ministarstvu zaštite životne sredine na email irhportal@ekologija.gov.rs (u naslovu emaila obavezno navesti naziv privrednog društva/preduzetnika i matični broj, kao i dodatnu napomenu "Registracija za Registar hemikalija" (npr. "Hemikalije d.o.o MB:12345678 - Registracija za Registar hemikalija" )).

U obrascu je potrebno navesti sve zaposlene i savetnike za koje želite da imaju pristup eIRH portalu, a koji će parametre za pristup eIRH portalu dobiti na email koji ste za njih naveli u obrascu. Preporučuje se korišćenje email adresa sa kompanijskih domena (ne preporučuje se korišćenje gmail, yahoo i sličnih email adresa).

Preuzmite obrazac za registraciju privrednog društva/preduzetnika

Ukoliko imate tehničkih problema sa pristupom portalu ili sa korišćenjem portala, možete se obratiti tehničkoj podršci za eIRH portal.

Za sva ostala pitanja možete se obratiti Info pultu za pružanje stručne pomoći zainteresovanim stranama koje stavljaju hemikalije i biocidne proizvode u promet na tržište Republike Srbije i tržište Evropske unije u okviru Ministarstva zaštite životne sredine, koji pruža sledeće usluge: