Registracija privrednog društva/preduzetnika

Da bi vaše privredno društvo/preduzetnik moglo da koristi eIRH portal potrebno je da privredno društvo/preduzetnik bude registrovano za korišćenje eIRH portala, kao i da posedujete odgovarajući korisnički nalog za zaposlenog ili savetnika koji će koristiti eIRH portal.

Registraciju privrednog društva/preduzetnika možete izvršiti tako što ćete preuzeti i popuniti obrazac za registraciju i poslati ga Ministarstvu zaštite životne sredine na email irh.portal@eko.gov.rs (u naslovu emaila obavezno navesti naziv privrednog društva/preduzetnika i matični broj, kao i dodatnu napomenu "Registracija za eIRH portal" (npr. "Hemikalije d.o.o MB:12345678 - Registracija za eIRH portal" )).

U obrascu je potrebno navesti sve zaposlene i savetnike za hemikalije koji će imati pristup eIRH portalu, pri čemu se za svakog zaposlenog i savetnika obavezno mora naznačiti kojem registru će imati pristup (Registar hemikalija, Registar biocidnih proizvoda - Privremena lista). Zaposleni i savetnici za hemikalije će parametre za pristup eIRH portalu dobiti na email koji ste za njih naveli u obrascu. Preporučuje se korišćenje email adresa sa kompanijskih domena (ne preporučuje se korišćenje gmail, yahoo i sličnih email adresa).

Preuzmite obrazac za registraciju privrednog društva/preduzetnika

Ukoliko imate tehničkih problema sa pristupom portalu ili sa korišćenjem portala, možete se obratiti tehničkoj podršci za eIRH portal.

Za sva ostala pitanja možete se obratiti Informativnom pultu za hemikalije i biocidne proizvode u okviru Ministarstva zaštite životne sredine, koji pruža sledeće usluge: